Nie czekaj i przystąp do programu SKS

Aktualności

Zapraszamy do uczestnictwa w programie „Szkolny Klub Sportowy” 2019 wszystkie szkoły w województwie pomorskim, także te, które do tej pory nie brały udziału w projekcie. 

Do udziału w programie SKS może się zgłosić każda szkoła: szkoły małe (poniżej 300 uczniów) mogą utworzyć maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, szkoły duże (powyżej 300 uczniów) – do 3 grup ćwiczebnych. Każda grupa powinna liczyć od 15 do 25 uczniów. W przypadku organizacji w szkole dwóch grup, jedna z nich musi składać się z dominującej części dziewcząt. Nauczyciel może prowadzić maksymalnie 2 grupy.

Do rejestracji przyjmujemy: szkoły podstawowe, wygaszane szkoły gimnazjalne oraz ponadpodstawowe. Nie robimy dodatkowego naboru grup do programu SKS dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. Kryteria uczestnictwa zawarte są w Ankiecie online rejestracji.

Biuro WSZS w Gdańsku składa wniosek do MSiT na realizację programu SKS 2019. Do wniosku musimy załączyć listę zainteresowanych  programem szkół, zawierającą liczbą grup w danej szkole i ich charakterystykę. Dlatego prosimy o jak najszybszą deklarację szkół w naszej ankiecie online. Ankietę szkoła wypełnia tylko raz (dyrektor szkoły lub uprawniony nauczyciel). Biuro WSZS prosi o kontakt w sytuacji potrzeby zmiany danych w ankiecie.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku w Gdańsku.

Zobacz więcej