Ośrodek Hipoterapii

Ośrodek Hipoterapii w Gdyni jest wyjątkowym miejscem na mapie gdyńskiej rekreacji, które pozwala na prowadzenie skutecznych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Hipoterapia to ukierunkowane działanie, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII
1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu, poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

2. Sfera emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

3. Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacja: uwagi, pamięci, myślenia, mowy, a także nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

4. Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

Kontakt

Ośrodek Hipoterapii w Gdyni
ul.Spółdzielcza 4
81-545 Gdynia
tel.: 785-174-705

LOKALIZACJA OŚRODKA HIPOTERAPII

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek 8.30-18.30
Wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-13.30

Gospodarz obiektu: Katarzyna Marzec