Kontakt

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
NIP 586-23-12-326
tel./fax: (58) 622-11-64, (58) 622-35-74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Dyrektor: Przemysław Dalecki
Zastępcy Dyrektora: Paweł Brutel, Tomasz Cząstka
Główna księgowa: Iwona Tazbir

Inspektor Ochrony Danych: Izabela Grajko
tel./fax: (58) 622-11-64 wewn. 29
e-mail: iod@gdyniasport.pl

Kontakt dla mediów:
kierownik działu Komunikacji i Marketingu: Marek Urbaniak
tel.: (58) 622-11-64 wewn. 32; 784-174-709
e-mail: media@gdyniasport.pl

Kontakt dla dzieci i młodzieży:
Agnieszka Gruszka
tel.: 606-413-321
e-mail: a.gruszka@gdyniasport.pl

Numery wewnętrzne:
Dział Administracyjny – 20
Dział Finansowy – 36
Dział Kadr i Płac – 44
Dział Komunikacji i Marketingu – 32
Dział Projektów Unijnych i Sportowo-Rekreacyjych - 39
Dział Promocji – 37
Dział Działu Sportu i Zadań Dzielnicowych – 42/43/38
Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji – 35
Zespół Współpracy z Klubami – 50
Fax – 45

Marina Gdynia
al. Jana Pawła II 13a
81-345 Gdynia
tel.: 785-174-719, 604-211-861
e-mail: marina@gdyniasport.pl

Stadion Miejski w Gdyni
ul. Olimpijska 5
81-538 Gdynia
tel.: (58) 761-04-90

Gdynia Arena
ul. Kazimierza Górskiego 8
81-302 Gdynia
tel.: (58) 783-55-00

Narodowy Stadion Rugby
ul. Kazimierza Górskiego 10
81-304 Gdynia
tel.: (58) 622-35-74

Lodowisko Miejskie
ul. Generała Józefa Bema 33
81-381 Gdynia
tel.: 785-174-766
e-mail: lodowisko@gdyniasport.pl

Miejska Informacja Turystyczna
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel./fax.: +48 (58) 622-37-66
e-mail: gcit@gdynia.plit@gdynia.pl

Ośrodek Hipoterapii
ul.Spółdzielcza 4
81-545 Gdynia
tel.: 785-174-705