NeedSport

 

„Bringing Sport to Children with Special Needs”

Badania naukowe dowodzą, że zajęcia sportowe przynoszą wiele korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym m.in. sprawność fizyczną, lepsze korzyści poznawcze, odpowiednią kontrolę wagi, zdrowszą gęstość kości, zdrowie emocjonalne i psychiczne, umiejętności społeczne i motoryczne.

Sport jest również jednym z najważniejszych narzędzi integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami z ich rówieśnikami, pomaga także społeczeństwu przyjmować osoby z dysfunkcjami jako aktywną część społeczeństwa oraz pomaga w przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów i barier. Pomimo, iż w ostatnich latach nastąpiła poprawa w zakresie włączania dzieci z dysfunkcjami w zajęcia sportowe, badania wciąż pokazują, iż zmiany te dokonują się zbyt wolno i są niewystarczające, a dzieci ze specjalnymi potrzebami wciąż są pomijane w sporcie.

Głównymi celami projektu są wymiana wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywności fizycznej dzieci ze specjalnymi potrzebami, zwiększenie kwalifikacji grup docelowych na temat odpowiednich form aktywności sportowej dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W ramach projektu opracowane zostaną dwa rezultaty intelektualne: wytyczne i aplikacja Android dla nauczycieli, doradców, osób towarzyszących, trenerów, rodziców i innych zainteresowanych stron w dziedzinie edukacji i sportu, które będą zawierały materiały na temat korzyści uprawiania sportu przez dzieci z dysfunkcjami oraz zawierające konkretne przykłady i pomysły na temat tego, które ćwiczenia sportowe są odpowiednie dla jakiej niepełnosprawności czy specjalnej potrzeby.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy socjalni, doradcy i osoby towarzyszące pracujący w szkołach integracyjnych i specjalnych, trenerzy w organizacjach sportowych, rodzice dzieci wymagających szczególnej troski, a docelową grupą będą dzieci z dysfunkcjami.

Kluczowe rezultaty projektu to:

-Wytyczne z ogólnym teoretycznym opisem korzyści sportowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i praktycznymi przykładami zajęć sportowych dla dzieci o szczególnych potrzebach.

-Aplikacja na Androida, która pomoże grupom docelowym uzyskać natychmiastowe pomysły na temat odpowiednich zajęć sportowych dla indywidualnych specjalnych potrzeb dzieci.

-Nowa wiedza i umiejętności grup docelowych w zakresie integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami w ramach zajęć sportowych.

-Zmniejszenie obaw rodziców przed włączeniem ich dzieci ze specjalnymi potrzebami w zajęcia sportowe.

-Większa świadomość lokalnych władz, szkół i stowarzyszeń w zakresie znaczenia angażowania dzieci wymagających specjalnej troski w sport.

-Lepsze zrozumienie sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz tematu sportu w uczestniczących krajach.

-Dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy partnerami projektu.

 

Partnerami projektu są:

LJUDKSA UNIVERZA ROGASKA SLATINA (Słowenia) – Lider

„PRIME” SPORT STUDIO (Chorwacja)

VIZ III. OSNOVNA SOLA ROGASKA SLATINA (Słowenia)

ADDJ – Associação para o Desenvolvimento do Desporto Jovem (Portugalia)

GDYNSKIE CENTRUM SPORTU (Polska)

ELIO ARTIC (Słowenia)

OSNOVNA SKOLA JOSIPA MATOSA (Chorwacja)

IES LA PUEBLA (Hiszpania)

UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Portugalia)

1O EIDIKO DIMOTIKO SXOLEIO PATRAS (Grecja)

 

Projekt trwa od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach umowy o dofinansowanie nr 18-201-047041.

Strona www projektu

EACEA platforma upowszechniająca