Sport szkolny

Sport Szkolny w Gdyni swoim zasięgiem obejmuje przekrój wiekowy młodzieży szkolnej, poczynając od szkoły podstawowej aż do egzaminu dojrzałości. Reprezentacje gdyńskich szkół w ramach rozgrywek sportowych rywalizują o tytuł mistrza Gdyni i prawo reprezentowania miasta na wyższych szczeblach w dyscyplinach objętych regulaminem Szkolnego Związku Sportowego.

Bieżące informacje dotyczące zawodów miejskich, rejonowych znaleźć można w Systemie Rejestracji Szkół lub u koordynatora sportu szkolnego z ramienia Gdyńskiego Centrum Sportu.

Zawody międzyszkolne w roku szkolnym 2020/21, ze względu na stan pandemiczny, zostały zawieszone.