Lodowisko przy ul. Bema

Lodowisko przy ul. Bema funkcjonuje w sezonie jesienno-zimowym już od kilkunastu lat. Cieszy się olbrzymią popularnością – co roku korzysta z niego średnio 25 tysięcy osób. Tafla ma powierzchnię 20 na 30 metrów, a na miejscu można skorzystać z wypożyczalni łyżew. Obiekt udostępniany jest na zasadach określonych w regulaminie i zgodnie z obowiązującym cennikiem (poniżej). grafikiem (poniżej). Gdyńskie Centrum Sportu funkcję administratora obiektu pełni od września 2017 roku, kiedy to przejęła ją od Młodzieżowego Domu Kultury.

POBIERZ CENNIK LODOWISKA W PLIKU PDF

CENNIK LODOWISKA

 

I.    DLA POJEDYŃCZYCH OSÓB  FIZYCZNYCH:
LP. UPRAWNIENIE CZAS UDOSTĘPNIENIA KAŻDEGO WEJŚCIA CENA BRUTTO (ZŁ)
1. JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 5
2. JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 8
3. JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB OD 18 DO 65 ROKU ŻYCIA KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 10
4. JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA UCZNIÓW / STUDENTÓW PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ/ STUDENCKIEJ KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 5
5. JEDNORAZOWE WEJŚCIE DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZA OKAZANIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 5
6. KARNET* – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 45
7. KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 72
8. KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB OD 18 DO 65 ROKU ŻYCIA KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 90
9. KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA UCZNIÓW / STUDENTÓW PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA ZA OKAZANIEM WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ / STUDENCKIEJ KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 45
10. KARNET – JEDENAŚCIE WEJŚĆ DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZA OKAZANIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 45

 

II. DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH PODMIOTÓW:
LP. JEDNOSTKA CZAS UDOSTĘPNIENIA KAŻDEGO WEJŚCIA CENA BRUTTO (ZŁ)
1.

MECZ, TRENING, SPARING, WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 180

 

III. INNE USŁUGI:
LP. USŁUGA CZAS UDOSTĘPNIENIA CENA BRUTTO (ZŁ)
1. OSTRZENIE ŁYŻEW - 5 (PARA)
2. UDOSTĘPNIENIE ŁYŻEW NA CZAS WEJŚCIA

10 (PARA)

5 (PARA W RAMACH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
3. UDOSTĘPNIENIE KASKU NA CZAS WEJŚCIA 1 (SZTUKA)

 

ZNIŻKI OD OBOWIĄZUJĄCEGO CENNIKA:
Podmioty, w tym m.in. kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, sportowe spółki akcyjne realizujące zadania własne Gminy Gdynia z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży lub w zakresie organizacji nieodpłatnych imprez sportowych będącym elementem szkolenia dzieci lub młodzieży. Przy czym podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być zarejestrowane we właściwym związku sportowym dla danej dyscypliny sportowej i brać czynny udział w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez ten związek.

MECZ, TRENING, SPARING, WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 1
Gmina Gdynia wraz z jej jednostkami pomocniczymi, jednostki związane z samorządem Gminy Gdynia, w tym m. in. jednostki budżetowe, instytucje kultury, zakłady budżetowe, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, administracji zespolonej realizujących zadania własne Gminy Gdynia w zakresie prowadzonej przez nie działalności oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia tj. przedszkola szkoły podstawowe,  gimnazja, licea i  technika w ramach prowadzonych zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego. MECZ, TRENING, SPARING, WYDARZENIE KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 1
Jednostki organizacyjne Gminy Gdynia tj. przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea i  technika w ramach prowadzonych zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA BEZPŁATNIE
Organizacje Sportowe, Polskie Związki Sportowe (rozumiane zgodnie z ustawą o sporcie) na cele związane z wykonywaniem swojej statutowej działalności, w szczególności w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.

MECZ, TRENING, SPARING, WYDARZENIE

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA 1
Dla rodzin posiadających ważną kartę Gdynia Rodzinna -

    
KAŻDA ROZPOCZĘTA 1 GODZINA

w ramach uprawnienia wskazanego
w tabeli I l.p. 1-3.

50% ceny wskazanej w tabeli I Lp. 1 – 3.
Dla rodzin posiadających ważną Kartę Mieszkańca -

KAŻDA ROZPOCZĘTA 1 GODZINA

w ramach uprawnienia wskazanego
w tabeli I l.p. 1-3.

20% ceny wskazanej w tabeli I Lp. 1 – 3

Zastrzeżenia:

  1. Do każdego wydarzenia (dłuższego niż pojedynczy mecz, trening, sparing) należy doliczyć 300,00 zł tytułem kosztów eksploatacji (tj. zużycia wody oraz energii elektrycznej);
  2. W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym cennikiem, cena konkretnego wydarzenia podlega każdorazowym negocjacjom;
  3. Na tafli może przebywać jednorazowo maksymalnie 120 osób;
  4. Zarządca zastrzega sobie zmianę terminu udostępnienia obiektu ze względu na potrzebę dostosowania jego do funkcji ślizgawki;
  5. Do stawek wskazanych w zniżkach od obowiązującego cennika należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. Zniżki nie sumują się.

Wyjaśnienia

* Karnet należy wykorzystać we właściwym sezonie „zimowym” w którym został nabyty, tj. w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Zarządzanie dyrektora GCS dot. cennika lodowiska

Kontakt

W przypadku pytań w sprawie działania lodowiska i grafiku, w tym dla szkół, których uczniowie korzystają z lodowiska, prosimy o kontakt mailowy pod numerem telefonicznym:

 

Lodowisko Miejskie
ul. Generała Józefa Bema 33
81-381 Gdynia
tel.: 785-174-766
e-mail: lodowisko@gdyniasport.pl