Pydos

Prevention of Youth Drop-Outs from Sports

Projekt PYDOS (Prevention of Youth Drop-Outs from Sports) realizowany był w ramach programu Południowy Bałtyk 2007- 2013. Miał na celu zapobieganie przedwczesnej rezygnacji młodzieży z uprawiania sportu.

Koncepcja inicjatywy skierowana była do nadbałtyckich państw-miast partnerskich: Gdyni (Polska), Karlskrony (Szwecja) oraz Kłajpedy (Litwa). Ideą projektu było gromadzenie, opracowywanie i dyskusja nad znalezieniem najlepszych praktyk w celu zatrzymania młodzieży w sporcie.

W projekcie przewidziano dwie dyscypliny sportowe: piłka nożna dziewcząt i chłopców oraz tenis stołowy dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat.

Gdyńskie kluby Arka Gdynia SSA, Sztorm Gdynia oraz Uczniowski Klub Sportowy Orlik wytypowały swoje 4-osobowe reprezentacje wraz z trenerami prowadzących, pełniących również rolę opiekunów do uczestnictwa w tym wydarzeniu. W maju 2013 Gdynia gościła młodych sportowców z miast partnerskich.

Realizowano liczne wydarzenia sportowe, treningi oraz warsztaty. PYDOS był czasem wspaniałej zabawy, integracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów między organizatorami, trenerami i gdyńskimi nadziejami sportu.