Dziecko i jego świat (Obiekty GCS)

Hala Lekkoatletyczna GCS (sala fitness) (ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia)

Celem zajęć jest wsparcie osób ze spektrum autyzmu i pomóc im oraz ich rodzicom w przezwyciężaniu autystycznych ograniczeń. Cykl „Dziecko i jego świat” przeznaczony jest dla dzieci (do lat 15) ze stwierdzonym autyzmem oraz ich opiekunów.

Program wpisuje się w realizowaną przez Gdyńskie Centrum Sportu strategię znoszenia barier społecznych. Jego podstawowym celem jest z jednej strony pomoc w rozwoju psychomotorycznym dzieci, z drugiej – edukacja rodziców lub opiekunów.

Podczas zajęć konieczna jest obecność opiekuna. Przed zajęciami należy okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w zajęciach ruchowych.

  • NIEDZIELE, 18.00-19.00, Mały Kack, Hala Lekkoatletyczna GCS, sala fitness (ul. Olimpijska 5).

Dziecko i jego świat

Dodaj do kalendarza