Ostatnie spotkanie projektowe

Aktualności Projekty

Partnerzy międzynarodowego projektu „PACE – Physical Activity Enhancement”, w dniach 2-3.10.2020 spotkali się w bułgarskiej miejscowości Plovdiv.

Z uwagi na sytuację pandemiczną i własnego bezpieczeństwa zespół z Gdyńskiego Centrum Sportu oraz przedstawiciele Uniwersytetu z Hiszpani w spotkaniu uczestniczyli zdalnie. Podczas dyskusji włoski koordynator omówił dotychczasowe działania projektu oraz przedstawił partnerom ostatnie zadania do zrealizowania.

Kraje zaangażowane: Włochy, Rumunia, Polska, Bułgaria oraz Hiszpania miały wspólne cele:

  1. Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną wśród osób w wieku 50+, które prowadzą siedzący tryb życia. 
  2. Zapobieganie chorobom układu krążenia i układu mięśniowo-szkieletowego, które są następstwem siedzącego trybu życia wśród osób po 50 roku życia. 
  3. Aktywizacja osób po 50. roku życia. 
  4. Rozszerzenie przestrzeni współpracy oraz sieci wymiany doświadczeń między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz sportu powszechnego i promocji zdrowia.