Gdynia Babie Doły

Kąpielisko morskie Gdynia Babie Doły to 100 metrów strzeżonej linii brzegowej.

Na kąpielisku znajdują się dwie strefy oznaczone bojami - strefa dla umiejących (żółte boje) i nieumiejącyc hpływać (czerwone boje).

Wizytówką akwenu jest poniemiecka torpedownia z czasów II Wojny Światowej, znajdująca się ok. 400 m od lini brzegowej. Budowla z uwagi na zagrożenie została zamknięta przez Urząd Morski w Gdyni, a wchodzenie na nią jest surowo zabronione.

Ratownicy strzegący bezpieczeństwa plażowiczów wyposażeni są w sprzęt ratowniczy oraz sprzęt łącznościowy. Na kąpielisku znajduje się punkt pierwszej pomocy, w którym pełni dyżur ratownik medyczny wyposażony w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz defibrylator AED.

Adres: ul. Dedala 10, Gdynia / ul. Zielona 197, Gdynia

Wejścia: GDY 1

Dojazd: Autobus: 109, 209, - Przystanek Babie Doły;
309(linia wakacyjna) - Przystanek Babie Doły Plaża

Współrzędne: N 54:35,081   E 18:32,379